แจงแล้ว! ปมใช้งบสร้างห้องน้ำเจ็ดแสน แต่ไม่มีการใช้งานถูกปิดตาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร paintthe88.comชี้แจงกรณีการก่อสร้างห้องน้ำวงเงินงบประมาณเจ็ดแสนบาท แต่ไม่มีการใช้งานถูกปิดตาย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงกรณีการใช้งบประมาณตลาดชุมชนประชารัฐ หลังมีสื่อนำเสนอข่าวจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำวงเงินงบประมาณเจ็ดแสนบาท แต่ไม่มีการใช้งานถูกปิดตาย จากกรณีดังกล่าว นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

จังหวัดกำแพงเพชรได้ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงกรณีดังกล่าว ทราบว่า กรมการค้าภายในสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง – ตลาดชุมชน(ตลาดต้องชม) ประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค งบประมาณ 790,000 บาท ซึ่งมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยดำเนินการ

ปัจจุบันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินงานก่อสร้างซุ้มทางเข้าถนนคนเดิน ขนาดความยาว 17 เมตร สูง 5×8 เมตร จำนวน 2 ซุ้ม และห้องน้ำสาธารณะ ขนาดพื้นที่ 28 ตรม. จำนวน 1 หลัง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2561 แต่ยังไม่มีการเปิดใช้งาน เนื่องจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของกรมการค้าภายใน ซึ่งยังไม่ได้มีการส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อรับไปดูแลบริหารจัดการ

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา เนื่องจากวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจ้างมีราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ โดยแนวทางในการดำเนินต่อไปกรมการค้าภายในจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าว ของกรมการค้าภายในให้กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร.